postheadericon Zabiegi z zakresu szyi

 

Na czym polega operacja?

Operacja polega na nacięciu skóry szyi i usunięciu patologicznych zmian w jej zakresie. Do najczęściej spotykanych zmian należą tu powiększone węzły chłonne , guzy , torbiele wrodzone, przetoki, czy zmienione zapalnie ślinianki. 

Kto jest odpowiednim kandydatem do tej operacji?

Do zabiegu kwalifikuje się pacjentów po uprzedniej konsultacji laryngologicznej! Kwalifikujemy pacjentów z patologiczną zmianą na szyi po wykorzystaniu wszystkich metod leczenia zachowawczego i po wykonaniu wskazanych w danym przypadku  badań diagnostycznych (usg, kt , mri , biopsja cienkoigłowa, angiografia).

Czego należy się spodziewać po operacji?

Ból szyi, rana pooperacyjna, szwy należy usunąć po 7 dniach od zabiegu. W niektórych przypadkach na 2-3 dni po zabiegu zakładny jest drenaż do rany pooperacyjnej

Po zabiegu należy zgłosić się na kontrolę zgodnie z zaleceniami uzyskanymi na wypisie ze szpitala.

Jakie są możliwe komplikacje?

Krwiak i infekcja w ranie pooperacyjnej, trudne gojenie się rany , wznowa procesu , bliznowiec.

 

Guzy ślinianek


W oddziale leczone są guzy ślinianek przyusznych, podżuchwowych, podjęzykowych.

Zmiany patologiczne w obrębie ślinianek dzielimy na :

 • Przewlekły stan zapalny, najczęściej na tle kamiczym
 • Guzy o charakterze łagodnym
 • Guzy złośliwe

Diagnostyka

 • Badanie kliniczne
 • Badanie USG
 • Punkcja cienkoigłowa (BAC)

Czasami:

 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny

W przypadku guzów złośliwych usuwa się nie tylko guz, ale również okoliczne węzły chłonne. Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym ( patrz – przygotowanie do zabiegu w znieczuleniu ogólnym ).

 

Operacja usunięcia guza ślinianki przyusznej

Operacje ślinianki przyusznej polegają na częściowym lub całkowitym usunięciu tej ślinianki. Rozległość zabiegu zależy od rozpoznania histopatologicznego. Podczas zabiegu wykonuje się badanie śródoperacyjne aby zweryfikować czy guz ma charakter łagodny czy też złośliwy.

Wśród guzów łagodnych najczęściej występującym jest gruczolak wielopostaciowy. Stanowi około 60% guzów dużych ślinianek. Rozwija się najczęściej powoli, kilka lat, jednostronnie.

Usunięcie chirurgiczne tego guza wiąże się często z ryzykiem nawrotu.

 

Technika zabiegu operacyjnego

Cięcie skóry wykonuje się w okolicy ucha i na szyi. W przypadku guzów łagodnych usuwa się guz otoczony torebką zlokalizowany najczęściej w płacie powierzchownym. Jeśli rozległość zmiany jest większa trzeba usunąć płat powierzchowny i głęboki tak aby oszczędzić gałązki nerwu twarzowego. W naszym oddziale stosujemy specjalistyczne urządzenie do monitorowania przebiegu tego nerwu w celu stworzenia bezpieczeństwa, aby nie doszło do jego uszkodzenia. Podczas operacji zakładany jest dren i usuwany po 2 dobach. Opatrunki zmieniane są codziennie. Pobyt w szpitalu to około 5-7 dni.

 

Operacja usunięcia ślinianki podżuchwowej

Operacje usunięcia ślinianki podżuchwowej wykonuje się w przypadku przewlekłego zapalenia na tle kamicy, obecności guzów łagodnych i złośliwych. Śliniankę zmienioną zapalnie usuwa się w całości. Stwierdzony guz w obrębie w/w ślinianki usuwa się wraz z nią. Czasem dochodzi do uszkodzenia nerwu podjęzykowego czy też językowego.

 

Technika zabiegu

Cięcie wykonuje się w okolicy podżuchwowej. Po usunięciu ślinianki, często wraz z kamieniem w jej wnętrzu, zakładany jest dren a usuwany w 2 dobie po zabiegu. Opatrunki wykonywane są codziennie. Okres pobytu w szpitalu to 5-7 dni. Po zabiegu pozostaje niewielka blizna.

 

2.Torbiele szyi

Wśród guzów szyi jedną z grup stanowią torbiele boczne i środkowe. Są to twory powstałe na skutek zaburzeń rozwojowych . Lokalizacja takiej zmiany w linii pośrodkowej na poziomie w kości gnykowej charakteryzuje zwykle torbiel związaną z resztkami przetrwałego przewodu tarczowo – gnykowego. Twór mający cechy torbieli usadowiony na bocznej ścianie szyi jest z reguły torbielą będącą pozostałością łuków skrzelowych. Są on następstwem nieprawidłowego rozwoju pewnych układów anatomicznych w okresie płodowym podczas rozwoju człowieka.

 

Postępowanie diagnostyczne

 • Badanie kliniczne
 • Badanie USG
 • Punkcja cienkoigłowa (BAC)
 • Diagnostyka tarczycy (gdy torbiel środkowa szyi). Należy ustalić czy i gdzie występuje tkanka gruczołu tarczowego.

Leczenie

Jedynym skutecznym postępowaniem jest całkowite wycięcie torbieli. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. (patrz: przygotowanie do zabiegu w znieczuleniu).

 

Operacja torbieli bocznej szyi

Torbiele te usadowione są wzdłuż przedniego brzegu mięśnia mostkowo – obojczykowo -sutkowego lub głęboko pod nim. Jeśli doszło do zapalenia, operację należy przeprowadzić po całkowitym ustąpieniu ostrego stanu zapalnego, który zwykle dotyczy także przylegających tkanek. W tej okolicy wykonuje się cięcie na szyi, usuwa guz w całości, zakłada dren i zaszywa ranę. Po 2 dniach usuwa się dren. Opatrunki zmieniane są codziennie. Pobyt w szpitalu trwa 5-7 dni.

 

Operacja torbieli środkowej szyi

Cięcie skóry wykonuje się w miejscu stwierdzenia torbieli, poprzecznie, na wysokości kości gnykowej. Skuteczne leczenie wymaga wycięcia całej torbieli wraz z trzonem kości gnykowej. Zakładamy dren do rany, który usuwa się w 2 dobie po zabiegu. Opatrunki zmieniane są codziennie. Pobyt w oddziale 5-7 dni.

 

TRACHEOTOMIA

Ze względu na stan chorego:

· tracheotomia nagła (pilna)

· tracheotomia nienagła (planowa)

ze względu na miejsce rozcięcia tchawicy:

· tracheotomia górna -rozcięcie tchawicy powyżej węziny tarczycy

· tracheotomia środkowa -rozcięcie tchawicy przez węzine tarczycy

· tracheotomia dolna – rozcięcie tchawicy poniżej węziny tarczycy

 

Technika zabiegu operacyjnego

Zabieg polega na wytworzeniu sztucznego otworu w powłokach szyjnych oraz tchawicy w celu uzyskania nowej drogi oddechowej z pominięciem nosa, gardła i krtani. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym przede wszystkim w zależności od stanu ogólnego pacjenta.

Powikłania:

W czasie zabiegu:

* Bezdech

* Ustanie akcji serca

* Krwawienie

* Niewłaściwe wprowadzenie rurki tracheotomijnej

* Uszkodzenie tylnej ściany tchawicy- przetoka tchawiczo –przełykowa

* Zatkanie rurki tracheotomijnej

Po zabiegu:

* Krwawienie

* Odma podskórna

* Wypadnięcie rurki tracheotomijnej

* Zwężenie krtani i tchawicy

* Zakażenia przyranne