postheadericon Zabiegi w obrębie ucha

 

Na czym polega operacja?

Zabieg w zależności od rodzaju patologii wykonywany jest wewnątrzprzewodowo (dreny wentylacyjne, rekonstrukcja niewielkich ubytków błony bębenkowych, otoskleroza, ), lub z cięcia zausznego (perlak, większe zmiany patologiczne )

Operacja polega na usunięciu zmian zapalnych z przestrzeni ucha środkowego , rekonstrukcji błony bębenkowej i kosteczek słuchowych.

Celem zabiegu jest opanowanie wycieków z ucha , oraz poprawa słuchu.

Kto jest odpowiednim kandydatem do tej operacji?

Do zabiegu kwalifikuje się pacjentów po uprzedniej konsultacji laryngologicznej! Pacjenci przed zabiegiem musza mieć wykonane badanie słuchu. W wybranych przypadkach konieczne jest badanie KT uszu. 

Czego należy się spodziewać po operacji?

Po zabiegu pozostaje opatrunek uszny od 7 - 21 dni w zależności od rodzaju przeprowadzonej operacji , wyjątkiem są dreny wentylacyjne , gdzie pacjent pozostaje bez opatrunku 

W okresie gojenia występuje niedosłuch , uczucie zatkania ucha  może wystąpić niewielki wyciek z ucha , ból jest objawem rzadkim 

Przez kilka miesięcy mogą występować zaburzenia czucie w obrębie małżowiny 

Po zabiegu należy zgłosić się na kontrolę zgodnie z zaleceniami uzyskanymi na wypisie ze szpitala.

Jakie są możliwe komplikacje?

Poważne powikłania po operacjach ucha występuja bardzo rzadko , obejmują one : płynotok, porażenie nerwu twarzowego, pogorszenie słuchu, zawroty głowy. Do łagodnych należą utrzymujące się zaburzenie czucia w okolicy małżowiny, przejściowe zaburzenia smaku na połowie języka, krwiak, infekcja w ranie