postheadericon Zabiegi w obrębie nosa i zatok przynosowych

 

Na czym polega operacja?

Operacja endoskopowa zatok  polega na usunięciu zmian patologicznych z jam nosa i zatok oraz na poszerzeniu ujść naturalnych wszystkich zatok przynosowych co poprawia drenaż i wentylację zatoki i pozwala na powrót właściwych funkcji nosa do normy.

Operacja przegrody nosa wykonywana w sposób klasyczny bądź endoskopowo polega na usunięciu skrzywionych fragmentów przegrody, ponownej rekonstrukcji chrząstki przegrody w prawidłowej pozycji i ustawieniu jej w linii środkowej co pozwala na swobodne oddychanie.

Operacja zmniejszenia małżowin nosowych (konchotomia/konchoplastyka) polega na zmniejszeniu objętości powiększonych małżowin nosowych co poprawia drożność nosa. Oprócz technik klasycznych wykorzystujemy tu laser, kaogulację bipolarną, technikę Celon.

Kto jest odpowiednim kandydatem do tej operacji?

Do zabiegu kwalifikuje się pacjentów po uprzedniej konsultacji laryngologicznej!

Osoby cierpiące na trudności w oddychaniu przez nos wskutek skrzywienia przegrody nosa, przerostu małżowin nosowych. 

Pacjenci cierpiący na przewlekłe zapalenie zatok przynosowych kwalifikowani są do zabiegu po wyczerpaniu możliwości maksymalnego leczenia zachowawczego choroby i wykonaniu badania tomografii komputerowej zatok.

Czego należy się spodziewać po operacji?

Po zabiegu umieszczone są opatrunki wewnętrzne , które na kilka dni pozostają w jamach nosa. Może to powodować utrudnione oddychanie przez nos, oraz nadmierny katar. Zwykle problemy te utrzymują się ok. 7 dni.  

Otrzymają Państwo leki miejscowe i ogólne, które pomagają zmniejszać obrzęki i przyśpieszać gojenie w nosie.

Po zabiegu należy zgłosić się na kontrolę zgodnie z zaleceniami uzyskanymi na wypisie ze szpitala.

Jakie są możliwe komplikacje?

Poważne powikłania po tego typu zabiegach u doświadczonych chirurgów zdarzają się niezwykle rzadko , obejmują one : płynotok , infekcja w obrębie nosa i zatok, zaburzenia widzenia, poważne krwawienie.

Najczęściej jednak mamy do czynienia z łagodnymi powikłaniami w postaci podkrwawiania, czy zrostów w obrębie jam nosa.