postheadericon Operacja perlaka

Perlak.

Szczególną formą przewlekłego zapalenia ucha jest perlak.

 

foto1 foto2 foto3

Perlaki ucha środkowego

O perlaku mówimy gdy do przestrzeni ucha środkowego dostanie się naskórek.

Perlak może być wrodzony, lub też dostać się do ucha przez perforację , lub wgłobienie błony bębenkowej – tzw. kieszonki retrakcyjne.

foto4 foto5

Zwykle rozrasta się on w przestrzeniach ucha środkowego , przeważnie ulega zakażeniu. Przez wielu autorów traktowany jest jak nowotwór niezłośliwy, gdyż ma on tendencje do odrostu i destrukcji otaczających tkanek. Procesom towarzyszy powstawanie ziarniny i wydzieliny ropnej.

Perlak powoduje on stopniową destrukcję kosteczek słuchowych i struktur ucha środkowego, a w skrajnych przypadkach może doprowadzać do głuchoty i zagrażających życiu powikłań wewnątrzczaszkowych. Leczenie jest wyłącznie chirurgiczne.

Im wcześniej operujemy pacjenta z perlakiem czy stanem przedperlakowym jakim są kieszonki retrakcyjne błony bębenkowej , tym większa szansa na całkowite wyleczenie i dobry słuch. Operacja perlaka ma najczęściej charakter dwuetapowy .

Zobacz film

Film1

Pierwszy etap polega na oczyszczeniu ucha z perlaka , ziarniny i tkanek zapalnych , oraz rekonstrukcji błony bębenkowej.

Po 6-12 miesiącach od pierwszego zabiegu wykonujemy drugi etap zabiegu tzw. „second look”. Celem zabiegu jest kontrola czy nie ma wzowa perlaka oraz rekonstrukcja kosteczek słuchowych.

Niewielką wznowę stwierdza się statystycznie u 20-30% pacjentów. W przypadku stwierdzenia wznowy perlaka należy ją usunąć i jeśli kosteczki słuchowe były zniszczone , lub rozłączono je w trakcie pierwszego zabiegu , wykonuje się ich rekonstrukcję celem poprawy słuchu.

Zobacz film

foto5

Ponieważ pole operacyjne jest bardzo małe operacje rekonstrukcyjne ucha środkowego wymagają zastosowania specjalistycznego sprzętu i wykonuje się je w mikroskopie operacyjnym. Zabieg przeprowadzany jest znieczuleniu ogólnym.

 

foto6


Zabieg jest trudny szczególnie u dzieci i powinien być zarezerwowany dla dobrze wyszkolonych operatorów specjalizujących się w chirurgii ucha .

Powikłania w postaci porażenia nerwu twarzowego, głuchoty czy wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego w rękach doświadczonych operatorów są niezwykle rzadkie.

Operacja trwa od jednej do kilku godzin.

Pacjent po zabiegu pozostaje do następnego dnia w szpitalu. Opatrunek uszny pozostaje przez co najmniej 7 dni. W okresie pooperacyjnym wskazany jest oszczędzający tryb życia, unikanie silnego wydmuchiwania wydzieliny z nosa oraz ograniczenie wysiłku fizycznego. Konieczna jest dalsza opieka laryngologiczna.

U dobrych chirurgów trwałe usunięcie perlaka i zamknięcie perforacji udaje się u ponad 90% pacjentów , poprawa słuchu u ponad 70%.