postheadericon Operacje endoskopowe nosa i zatok przynosowych

Wprowadzenie do praktyki klinicznej czynnościowej endoskopowej operacji zatok zrewolucjonizowało leczenie chorób zatok. Stwierdzono, że usuwanie niewielkich komórek zatok oraz tworzenie i utrzymywanie drożnych ujść naturalnych zatoki za pomocą technik oszczędzających błonę śluzową jest postępowaniem mającym bardzo dobre, subiektywne i obiektywne długoterminowe wyniki. Do tej pory leczenie polegało na usunięciu polipów oraz często na operacji radykalnej zatoki szczękowej z usunięciem całej śluzówki zatoki.

 

Istniała teoria twierdząca, iż pozostająca śluzówka stanowi błonę ropotwórczą. W ostatnich 20 - latach nastąpiła znaczna zmiana w podejściu do patofizjologii, czyli sposobu powstawania przewlekłego zapalenia zatok. Okazało się, że kluczowym miejscem jest okolica ujścia zatok szczękowych, czołowych oraz komórek sitowych.. Zablokowanie tego kompleksu stanowi przyczynę przewlekłego zapalenia zatok. Leczenie operacyjne polega w związku z tym na precyzyjnym usunięciu jedynie zmian chorobowych z pozostawieniem całej śluzówki.

zatoki1 IMG_4540hdr

Ta wyrafinowana technika operacyjna umożliwia szybsze gojenie oraz powrót do fizjologicznych czynności nosa i zatok przynosowych. Pozwala na to nowoczesna aparatura endoskopowa, instrumentarium złożone z precyzyjnych narzędzi mikrochirurgicznych oraz zestaw optyk endoskopowych, dzięki którym jest możliwe usuwanie nawet najmniejszych zmian pod kontrolą wzroku.

Umiejętności te doskonalimy na licznych kursach w Polsce i zagranicą wprowadzając do naszego leczenia najnowocześniejsze techniki diagnostyczne i operacyjne. W ostatnim czasie organizujemy i prowadzimy kursy doszkalające w zakresie technik operacyjnych dla specjalistów laryngologów w ramach fundacji LARPED.

zabieg

Optyki :

0, 30, 45 stopni umożliwiają pełne uwidocznienie zachyłków i ujść naturalnych zatok oraz usunięcie struktur patologicznych utrudniających odpływ wydzielin z zatok oraz stwarzających warunki do rozwoju przewlekłego zapalenia.

SINUSO~1

Narzędzia - do usuwania zmian położonych w głębi zatoki szczękowej oraz zatok czołowych.

kleszczyki tnace

 

shaver

Shaver - osiągnięciem ostatnich lat w chirurgii endoskopowej jest nowe dynamiczne urządzenie  pozwalające na jednoczesne odsysanie oraz rotację lub oscylację ostrza Urządzenie to stosuje się przede wszystkim do usuwania polipów i innych tkanek patologicznych z nosa i zatok. Wsysa ono polip do wnętrza kanału ssaka, a następnie rotujące ostrze odcina tkankę. Pozwala to na skrócenie czasu zabiegu ze względu na minimalizacje uszkodzenia tkanek otaczających, zmniejszenie krwawienia podczas operacji, możliwość stałej obserwacji pola operacyjnego. Stwarza także lepsze warunki do gojenia tkanek z zachowaniem funkcji fizjologicznych, fizjologicznych przez to skrócenie czasu hospitalizacji.

Technika ta, stosowana przez nas już rutynowo, pozwala nie tylko na usuwanie zmian patologicznych związanych z przewlekłym zapaleniem, ale także nowotworów niezłośliwych, minimalizując blizny i urazy okolicznych tkanek.