postheadericon Badanie ucha

 

Badanie ucha polega wstępnie na ocenie stanu małżowiny usznej i przewodów słuchowych zewnętrznych, następnie przez wziernik uszny oceniamy stan błony bębenkowej , a w razie stwierdzenie zmian patologicznych konieczna jest dokładna ocena w mikroskopie diagnostycznym , czy endoskopie. Zastosowanie tych urządzeń pozwala na dokładną ocenę zmian patologicznych ucha tj. perforacji, kieszonek retrakcyjnych , płynu w jamie bębenkowej , perlaka itp

kieszonka retrakcyjna , przed-  i po- przedmuchaniu trąbki słuchowej

Badanie powinno obejmować również badanie słuchu, a w przypadkach zaawansowanych patologii ucha środkowego tomografię komputerową uszu.

O konieczności dokładnego badania słuchu czy wykonania tomografii decyduje lekarz w toku pierwszej konsultacji.